Dag 13 – En ras du inte vill ha

Också plättlätt fråga där svaret kan härledas till förra frågan där svaret var att jag bara kunde tänka mig två raser då det är dessa två som har vad jag letar efter både mentalt och exteriört.